بارداری پس برداشتن IUD

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: بارداریبارداری پس برداشتن IUD
M.P 2 سال قبل

چه مدت پس از برداشتن IUD می توان باردار شد؟

Call Now Button