تعیین جنسیت

مهتاب 1 سال قبل

من یه پسر دارم می خوام بچه بعدیم دختر باشه . شنیدم با تغذیه میشه جنس بچه رو تعیین کرد درسته این؟ چکار می تونم بکنم؟

Call Now Button