زایمان سزارین

خاتون پرسیده 6 ماه پیش

علت درد شکم بعد از زایمان سزارین چیست؟

1 پاسخ ها
drzseify عضو سایت پاسخ داده شده 6 ماه پیش

درد شکم بعد از سزارین علل مختلفی دارد و باید برسی شود.