زایمان سزارین

خاتون 2 سال قبل

علت درد شکم بعد از زایمان سزارین چیست؟

1 پاسخ
دکتر زهرا سیفی عضو سایت 2 سال قبل

درد شکم بعد از سزارین علل مختلفی دارد و باید برسی شود.

Call Now Button