صدمه به مادر طی تعیین جنسیت

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: تعیین جنسیتصدمه به مادر طی تعیین جنسیت
farzaneh 1 سال قبل

آیا تعیین جنسیت قبل از بارداری به مادر صدمه می زند؟

Call Now Button