پارگی کیسه آب

نازلی 2 سال قبل

آيا ممكن است پارگي كيسه آب و زايمان زودرس در بارداري بعدي هم تكرار شود؟

Call Now Button