کلاسهای آمادگی برای زایمان

کلاسهای آمادگی برای زایمان

پذیرش نقش مادری

پذیرش نقش مادری، پروسه ای است که در دوران پره ناتال شروع شده و با شکل گیری احساس و هویت مادری دنبال می شود. ایجاد این حالت بستگی به انگیزش و آمادگی مادر برای پذیرش نقش دارد.

مراحل پذیرش نقش مادری بر اساس چهارچوب روبین

نقش مادری با شروع بارداری، در زنان حاصل میشود، سپس زنان با یک مجموعه از رفتارهای آگاهانه درگیر میشوند که شامل مراحل زیر است:

1-  تقلید کردن: زن باردار رفتار و اعمال خود را از سایر زنان باردار شبیه سازی و الگوبرداری میکند

2-بازی نقش : رفتار سایر مادران را انجام میدهد (مثلاً بچه را تکان می دهد تا بخوابد)

3-جستجوی نقش مناسب: رفتار دیگران را مطالعه و مشاهده می کند تا بفهمد چقدر با انتظارات او از نقش مادری متناسب هستند

4-اندوهگین شدن زن : در همان زمان که زن برای شروع نقش جدید خود به عنوان مادر آماده می شود، غم و اندوه. خود قبلی را احساس میکند

در مورد بارداری و پذیرش نقش مادری مهمترین علل مشکل زا، فقدان شناخت و آمادگی لازم برای پذیرش نقش مادری می باشد. عدم پذیرش نقش با احساس بیکفایتی شخصی زن در نگهداری و مراقبت از نوزاد افزایش یافته و به عدم افزایش مهارتهای لازم برای ایفای نقش مادر خوب منجر می شود. اگر تصور مادر نسبت به خودش غیرواقعی و بدبینانه باشد، ناخودآگاه از نظر عملکرد به صورت یک مادر بد جلوه می کند.

پزشک زنان

تطابق پدر

اتخاذ نقش پدری یک واقعه مهم در زندگی است که تمام جنبه های عملکرد اجتماعی مردان را تحت تأثیرقرارمیدهد. این انتقال منجر به بروز تغییرات، استرس و گاهی بحران می گردد.

پدر شدن گاهی ممکن است بر بهداشت روان پدری که در حال سازگاری با این نقش است اثرات منفی داشته باشد. مشکلاتی که در رابطه بازوجین وجود دارد

می تواند بر سازگاری پدر با نقش پدری اثر بگذارد. بخصوص کیفیت رابطه زناشویی در ۱۰ ماه اولیه دورهٔ پدر شدن بیشترین اثر را در این مورد دارد. تأثیر هیجانی و قدرتمند درگیر شدن پدر با فرایند تولد و فرصت تماس اولیه با نوزاد باعث افزایش همراهی پدر با شیرخوار می شود. فعالیتهای مراقبتی پدر از شیرخوار نقش مهمی در شکل گیری عاطفی پدر شیرخوار دارد. اتخاد نقش والد برای پدران مشکل تر از اتخاد نقش والد برای مادران است و مردان نسبت به زنان استرسی های خاصی دارند که در زن ها کمتر دیده می شود. برخی از این استرسها عبارتند از:

ضعیف تر بودن شبکه حمایتی مردها نسبت به زن ها، ضمن انکه باید حمایت از همسرشان را نیز فراهم نمایند

استرس های کاری و اقتصادی بعلت داشتن مسئولیت فراهم نمودن امکانات حمایتی برای خانواده جدید

نداشتن الگوهای خوبی از نقش پدر در بسیاری از مردان

نگرانی بیشتر مردان جوان نسبت به زنان جوان در مورد حاملگی، تولد نوزاد و والد بودن ایده ال

استفاده کمتر از کمک دیگران بدنبال مشکلات هیجانی در مردان نسبت به زنان (به جای آن ممکن است به استراتژی های غیرانطباقی مثل بروز رفتارهای پرخطری مانند مصرف الکل و مواد مخدر بپردازند)

بر این اساس انجام مراقبتهای بهداشت روان، استفاده از شبکه حمایتی خانواده، مراجعه به پزشکان در صورت وجود نشانه های افسردگی و مشکلات هیجانی، حل تعارضات زناشویی، درگیر شدن بیشتر پدران در تولد نوزاد و مراقبت از نوزاد بر انطباق و سازگاری بهتر با نقش پدری ضروری به نظر می رسد.

15:02

 چاپ

بلاگمراقبتهای دوران بارداری

 

پاسخ

Call Now Button